6. doškolovací kurz

Péče o těhotnou a rodičku s depresivními stavy

Název projektu: DN REPRODUKCE
Číslo projektu: CZ1.04/3.1.03./D5.00048

Odbornými garanty postgraduálního výukového kurzu jsou:

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
prim. prof. MUDr. Tomáš Anders. PhD.

Místo konání: Posluchárna Gynekologicko porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2

Program 24.10.2015

9:00 – 9:45 Deprese –  její diagnostika a léčba prof. MUDr. Martin Anders, PhD.
9:45 – 10:30 Deprese  a její vliv na předčasný porod doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
10:30 – 11:00 Káva
11:00 – 11:45 Péče o předčasně narozené děti MUDr. Tereza Lamberská
11:45 – 12:45 Oběd
12:45 – 13:30 Péče o duševní stav matek s předčasně narozenými dětmi či mrtvými plody Mgr. Danuše Jandourková
13:30 – 14:00 Vliv celkové fyzické kondice na psychický stav těhotné MUDr. Jan Ševčík
14:00- 14:30 Závěr
 

Registrace na doškolovací kurz zde