Vysoké školy

doc. PhDr.Yvetta Vrublová, PhD

Odborník a poradce v oblasti vzdělávání porodních asistentek

e -mail: vrublova.cspa@seznam.cz

tel. kontakt: +420 774 761 580

 

 

Seznam vysokých škol, které nabízejí studium porodní asistence a následné specializační (magisterské) vzdělávání.

 

Vysoká škola Adresa forma studia  akreditace
1. LF UK v Praze, bakalářská forma Kateřinská 1660/32 , Praha 2 prezenční ano
Vysoká škola zdravotnická o.p.s.bakalářská forma Duškova 7, Praha 5 prezenční ano
Vysoká škola polytechnická  Jihlava – Ústav zdravotních studií,  bakalářská forma Tolstého 1556/16, Jihlava prezenční ano
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotních studií, bakalářská forma + navazující magisterské Perioperační péče v porodní asistenci Studentská 95Pardubice 2 prezenční ano
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotních studií,  bakalářská forma Univerzitní ul., 2732/8, Plzeň prezenční ano
Jihočeská univerzita České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta, bakalářská forma  Branišovská 1645/31A,  České Budějovice prezenční ano
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, bakalářská forma + navazující magisterské Komunitní péče v porodní asistenci,

Syllabova 19,  Ostrava – Zábřeh

prezenční ano
UK v Praze – Lékařská fakulta v Hradci Králové, bakalářská forma Šimkova 870, Hradec Králové prezenční ano
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, bakalářská forma + navazující magisterské Intenzivní péče v porodní asistenci  Křížkovského 511/8, Olomouc prezenční/ kombinované ano
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita zdravotnických studií, bakalářská forma Velká Hradební 424/13, Ústí nad Labem prezenční ano
Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, katedra porodní asistence, bakalářská forma Kamenice 753/5, Brno, budova A17 prezenční ano