4. doškolovací kurz

Péče o těhotnou a rodičku s mentální anorexií a bulímií

Název projektu: DN REPRODUKCE
Číslo projektu: CZ1.04/3.1.03./D5.00048

Odbornými garanty postgraduálního výukového kurzu jsou:

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 

Místo konání: Posluchárna Gynekologicko porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2

Program 23.5.2015

9:00 – 9:45 Těhotná a bulimie, těhotná a mentální anorexie prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
9:45 – 10:30 Těhotná s poruchou příjmu potravy  v péči porodníka (kazuistika) MUDr. Andrej Černý
10:30 – 11:00 Káva
11:00 – 11:30 Těhotná s poruchou příjmu potravy v péči porodní asistentky (kazuistika) Mgr. Zdeňka Bejvlová
11:30 – 12:15 Těhotná diabetička doc. MUDr. Antonín Pařízek, Csc.
12:15 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:00 Těhotná a jaterní onemocnění doc. MUDr. Antonín Pařízek, Csc..

 

Registrace na doškolovací kurz zde