5. doškolovací kurz

Péče o těhotnou a rodičku se závislostí na alkoholu

Název projektu: DN REPRODUKCE
Číslo projektu: CZ1.04/3.1.03./D5.00048

Odbornými garanty postgraduálního výukového kurzu jsou:

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
prim. MUDr. Petr Popov 

Místo konání: Posluchárna Gynekologicko porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2

Program 19.9.2015

 

9:00 – 9:45 Septický stav a nové doporučené postupy Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
9:45 – 10:30 Kazuistika – péče o těhotnou se septickým stavem Bc. Babeta Trejtnarová Bc. Nika Daňková
10:30 – 11:00 Káva
11:00 – 11:30 Mrtvý plod Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
11:30 – 12:15 Těhotná a alkohol z pohledu specialisty prim. MUDr. Petr Popov
12:15 – 13:15 Kazuistika – těhotná závislá na alkoholu – pohled pacientky prim. MUDr. Petr Popov a pacientka
13:15 – 14:00 Oběd
14:00- 14:30 Diskuze
 


Registrace na doškolovací kurz zde