Vzdělávání 2016

Dne 9. prosince proběhl Workshop – Gestační diabetes mellitus komplexní přístup k ženě s těhotenskou cukrovkou

Pořadatel:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Česká společnost porodních asistentek

Garanti:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Program: Gestacni_diabetes

Prezentace:

Úvod prof. Pařízek

Gestační diabetes mellitus  MUDr. Anderlová

Komplikace, diabetologické sledování a léčba GDM_MUDr. Krejčí

Dieta v těhotenství Bc. Rýdlová

GDM z pohledu gynekologa MUDr. Šimják

Dítě diabetické matky prof. Štechová

Gestační diabetes mellitus a tyreopatie MUDr. Vítková