Vzdělávání 2024

Přehled kongresů, konferencí a seminářů pro lékaře i nelékařská povolání na rok 2024

 2024
Popis akce
Místo konání
Detail akce
6. dubna
69. Apolinářský kurz porodnické analgezie a anestezie
Praha
18. – 20. dubna
XXXIX. celostátní konference sekce PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY – ŠTEMBEROVY DNY
Praha
 
30. května – 2. června
Kongres ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí
Karlovy Vary