2. doškolovací kurz

Péče o těhotnou a rodičku se závislostí na psychotropních látkách

Název projektu: DN REPRODUKCE
Číslo projektu: CZ1.04/3.1.03./D5.00048

Odbornými garanty postgraduálního výukového kurzu jsou:

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
as. prim. MUDr. Petr Popov

Program 24.1.2015

8:50 – 9:00 Úvod Mgr. Ludmila Lukešová
9:45 – 10:30 Varianty porodnické analgezie a anestezie, nespolupracující rodička doc. MUDr. Antonín Pařízek, Csc
9:00 – 9:45 Těhotná na návykových látkách v péči gynekologa – porodníka doc. MUDr. Martin Procházka, PhD.
10:30 – 11:00 Káva
11:00 – 11:45 Těhotná na návykových látkách v péči porodní asistentky Mgr. Zdeňka Bejvlová
11:45 – 12:45 Oběd
12:45 – 13:30 Péče o novorozence od matky závislé na psychotropních látkách MUDr. Ráchel Paslerová
13:30 – 14:15 Těhotná na návykových látkách v péči specialisty adiktologa as. prim. MUDr. Petr Popov

Registrace na doškolovací kurz zde