Vzdělávání 2018

Kritické stavy v porodnictví

Dne 8. 12. proběhl kongres pod názvem Kritické stavy v porodnictví v nové budově Národního muzea v Praze.

V letošním roce se kongresu zúčastnilo  přes 520 účastníků z řad lékařů a porodních asistentek.
Přednesené příspěvky zaměřené na novinky z oboru a zařazené dva obsáhlé bloky kazuistik přispěly ke zdárnému průběhu akce. Na základě prvních ohlasů byl program pro posluchače velmi zajímavý a celý kongres hodnotí pozitivně a oceňují jako přínosný.

Pořadatel:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a anestezie v porodnictví pri ČGPS ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek
Aesculap academie

Garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
předseda Sekce analgezie a anestezie v porodnictví pri ČGPS ČLS JEP

Záštita:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze

Program