Spontánní předčasný porod

13. prosince 2017 – středa
13:00 – 16:30 hod.

Workshop – Spontánní předčasný porod

Pracovní setkání lékařů perinatologických a intermediárních center České republiky

Posluchárna
Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 18, Praha 2

Pořadatel:
Gynekologicko – porodnická klinika
1. LF UK a VFN v Praze

Garanti:
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Program: Workshop Spontánní předčasný porod 2017

Registrace: