Předporodní příprava

 „Jak naučit učit“

9. a 10. června 2017 (pátek, sobota) Národní muzeum
(Nová budova) Praha 1, Vinohradská 1

Ve velice příjemných prostorách nové budovy Národního muzea (bývalého federálního shromáždění posléze Radio svobodná Evropa), proběhlo již druhé setkání nad problematikou předporodní přípravy, jejího významu a co vše má řádná předporodní příprava obsahovat.  U kulatého stolu se sešly porodní asistentky z celé České republiky, ze všech oblastí poskytované péče, jakými  jsou ambulantní zařízení, malá porodnická zařízení ale i velká perinatologická centra. S radostí musíme konstatovat, že do těchto řad zavítaly i studentky 2. ročníku bakalářského studia porodní asistence na 1. LF UK v Praze.

Příjemné dvoudenní setkání bylo završeno dlouhotrvající diskuzí nad problematikou českých porodních asistentek a jejich budoucího směřování. Všem Vám za účast a připomínky děkujeme a těšíme se na další atraktivní témata, která máme před sebou.

Pořádala:
Česká společnost porodních asistentek
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Národní muzeum
Mother-Care–Centrum spol. s r.o

Odbornými garanty:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
doc. Tomáš Honzík, PhD.

Program:
Předporodní příprava 2017