Gestační Diabetes Mellitus Brno

24. října 2017 – úterý

Workshop – Gestační diabetes mellitus komplexní přístup k ženě s těhotenskou cukrovkou


Otevřená zahrada – vzdělávací a poradenské centrum
Údolní 567/33, Brno

Pořadatel:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Česká společnost porodních asistentek

Garanti:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Program:

Gestační Diabetes Mellitus Program

Registrace: