Ultrazvuk v rukou porodní asistentky

Dne 30. 1. 2023 proběhl workshop pod vedením certifikovaných porodních asistentek a radio-diagnostiků v oblasti péče o těhotnou ženu a rodičku.

Program:

Workshop 30. 1. 2023

Kdy: 30. 1. 2023

Kde: Fyziologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze 

S kým: Mgr. Lýdie Bíľová, PhDr. Markéta Školoudová, Bc. Kateřina Řezáčová 

Workshop byl  určen pro všechny porodní asistentky 

PREZENTACE