AORA 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví (SAIMP) při ČGPS ČLS JEP ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze pořádá  tradiční kongres AORA 2023 (Academy of Obstetric Regional Analgesia and Anaesthesia), který se uskuteční                     9. prosince 2023.

Kongres má dlouholetou, každoroční předvánoční  tradici a věnuje se vždy především novinkám za poslední rok v postgraduálním pojetí a zařazuje i více hodinových sekcí s kazuistikami. Ty jsou obzvláště oblíbené; mapují vždy zajímavé a poučné případy, často raritní, s komplikacemi, náročnými na neodkladná řešení, s příznivým a bohužel i nepříznivým vyústěním, a s rozborem a poučením pro všechny budoucí záludnosti na styčné hranici obou oborů. Je doprovázen výstavou nových přípravků i technického vybavení pro porodnictví, pro těhotné, pro maminky, s možností nákupu odborných knižních novinek, podpořen sponzory a všestrannou kvalitní organizací.

Pořadatel:
MCC Health Academy
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a anestezie v porodnictví při ČGPS ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek z. s.


Garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
předseda Sekce analgezie a anestezie v porodnictví při ČGPS ČLS JEP

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.
přednosta kliniky anesteziologie a resuscitace 1.LF UK a VFN v Praze 

Záštita:

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Program AORA 2023

Registrace