Kritické stavy v porodnictví 2018

8. prosince 2018

Místo konání: nová budova Národního muzea v Praze, Vinohradská 1

Pořadatel:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a anestezie v porodnictví pri ČGPS ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek
Aesculap academie

Garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
předseda Sekce analgezie a anestezie v porodnictví pri ČGPS ČLS JEP

Záštita:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze

Registrační poplatek:
Lékaři: 1200,- Kč
Nelékaři: 700,- Kč
Členky ČSPA: 500,- Kč

Program