Kojení „jednotný porodnický tým“

Workshop Kojení „jednotný porodnický tým“,

který je určen mladým lékařům, porodním asistentkám a laktačním poradkyním pracujících v perinatologických centrech ČR, kterých je celkem 12. Workshop je rozdělen do pěti úrovní abychom dosáhli maximálního dopadu na účastníky workshopu.

Posluchači obdrží:

  1. teoretickou přípravu,
  2. praktický nácvik technik kojení,
  3. kompletní informace v tištěné podobě,
  4. časově omezený přístup do elektronické verze workshopu s rozšířenými informacemi,
  5. závěrečné testování. Na základě míry úspěchu v testu se účastník kurzu bude moci stát školitelem pro dané perinatologické centrum.

Tento workshop získal záštitu
senátora Parlamentu České republiky pana doc. MUDr. Lumíra Kantora, CSc.,
předního českého neonatologa..

Garanti:
MUDr. Milena Dokoupilová
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Kojení program

Registrace je ukončena.