Kritické stavy v porodnictví 2022

Dovoluji si Vás pozvat na již tradiční porodnický kongres, který se letos po dvou letech může konat prezenční formou.

Kdy: 10. prosince 2022

Kde: Národní muzeum v Praze

Pořadatel:
MCC Health Academy
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a anestezie v porodnictví při ČGPS ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek z. s.

Záštita:
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektor Univerzity Karlovy v Praze
prof. MUDr. Martin Vokurka, Ph.D., děkan 1. LF UK v Praze

Garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

Program: Kritické stavy 2022

Registrace uzavřena