Porodnická analgezie a anestezie

Porodnická analgezie a anestezie 2020
67. intenzivní postgraduální Kurz porodnické analgezie a anestezie
Tento kurz je organizován bez přestávky 27 let, za více jak čtvrtstoletí zde nalezlo vzdělání více než 2.700 lékařů (porodníci, anesteziologové, pediatři) a porodní asistentky z celé České republiky a Slovenska.

Praha, 28. března 2020


Místo konání:
Posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky
1. LF UK a VFN v Praze.
Apolinářská 18, Praha 2

Záštita:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Organizátor:
Gynekologicko–porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP
Sekce porodnické anestezie a analgezie při ČSARIM ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek (ČSPA)

Odborný garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
předseda Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP.

Program:

Program 2020

Registrace zde: