Porodnická analgezie a anestezie 2019

66. intenzivní postgraduální Kurz porodnické analgezie a anestezie
Tento kurz  je organizován bez přestávky 26 let, za více jak čtvrtstoletí  zde nalezlo vzdělání více než 2.700 lékařů (porodníci, anesteziologové, pediatři) a porodní asistentky z celé České republiky a Slovenska.  

Praha, 30. března 2019

Místo konání:
Posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky
1. LF UK a VFN v Praze.
Apolinářská 18, Praha 2

Záštita:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Organizátor:
Gynekologicko–porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP
Sekce porodnické anestezie a analgezie při ČSARIM ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek (ČSPA)

Odborný garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
předseda Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP

Program:

Kurz porodnické analgezie