Těhotenská cukrovka

Česká společnost porodní asistentek se zařadila do programu nových doporučených postupů pro diagnostikování těhotenské cukrovky.

Na základě sběru těchto dat, byly vypracovány nové doporučené postupy, které byly předběžně schváleny jako testovací verze na jeden rok Českou gynekologicko – porodnickou společností  ČLS JEP.

Dotazník můžete vyplnit zde