Těhotenská cukrovka II

Česká společnost porodní asistentek se zařadila do programu nových doporučených postupů pro diagnostikování těhotenské cukrovky.

Na základě sběru  dat z roku 2015, byly vypracovány nové doporučené postupy, které byly předběžně schváleny jako testovací verze na jeden rok Českou gynekologicko – porodnickou společností  ČLS JEP.

Nyní připravujeme srovnávací studii. Touto cestou vás žádáme o vyplnění srovnávacího dotazníku.

Dotazník můžete vyplnit zde.