Průzkumy

Česká společnost porodních asistentek (dále také ČSPA) jako profesní sdružení má na starosti mimo jiné i rozvoj svého oboru tedy porodní asistence a její poskytování v rámci aplikované praxe.

Proto je nutné, tak abychom tento bod mohly zcela legitimně naplňovat,  komunikovat nejen se  svými členkami, ale i s laickou veřejností, která je příjemcem našich služeb. V této sekci naleznete proběhlá dotazníková šetření na kterých se ČSPA aktivně podílela.