Dotazník porodnické analgezie a anestezie – Anesteziologie

Vážený pane přednosto, vážený pane primáři,

Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví (dále také SAIMP) při ČGPS ČLS JEP monitoruje vývoj jednotlivých analgetických a anesteziologických metod v České republice a jejich vliv na naše perinatologické výsledky. Výsledky jsou bezodkladně zveřejňovány v odborném tisku nebo formou přednášek na celostátních kongresech ČSARIM a ČGPS, nověji pak na internetové adrese: www.lekaridnes.cz

Jsme si vědomi administrativní zátěže, kterou na nás na všechny současný zdravotnický systém klade, a proto přiložený dotazník, který je v letošním roce pořízen v elektronické podobě, je co nejvíce zjednodušen. Pro vyplnění stačí kliknout na odkaz níže.

DOTAZNÍK – NÁRODNÍ PŘEHLED PORODNICKÁ ANALGEZIE A ANESTEZIE 2016

Sběr dat provádí SAIMP od roku 1994 (!). Jako v předchozích letech využijeme spolupráce s Českou společností porodních asistentek (dále také ČSPA).

Členky ČSPA jsou ochotny přijet po předchozí domluvě do vaší nemocnice a s Vámi osobně nebo s Vámi pověřeným zástupcem provést doplnění dat/informací, která/é budou přínosné pro doplnění přehledu úrovně české perinatologie.
S přátelským pozdravem a s poděkováním za spolupráci

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

předseda Sekce analgezie a intenzivní
medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP