Porod doma

Stanovisko České společnosti porodních asistentek k porodům  doma

Česká společnost porodních asistentek (ČSPA) zastupuje porodní asistentky ze všech krajů České republiky, soukromé porodní asistentky i porodní asistentky pracující ve státních a nestátních zdravotnických zařízeních. ČSPA je jednou z největších odborných společností v ČR.

Jako jediná odborná společnost působící v České republice umožňuje porodním asistentkám se profesně sdružovat ve společnosti, která zcela jasně deklaruje

  • samostatnou působnost porodních asistentek ve všech oblastech jejich kompetencí, tedy v komplexní péči o těhotnou ženu, rodičku a šestinedělku a novorozence s fyziologickým průběhem
  • intenzivní spolupráci mezi porodní asistentkou a lékařem
  • vícestupňovou mezioborovou spolupráci v oblasti gynekologie a porodnictví
  • vzdělávání a další profesní růst svých členů

Díky těmto dlouhodobým a systémovým krokům, Česká republika dlouhodobě dosahuje perinatologické výsledky, které ji objektivně řadí mezi státy s nevyšší úrovní perinatální péče (viz národní sběr dat o všech porodech a novorozencích, který začal v roce 1994 a byl organizován ve spolupráci s WHO/Euro/OBSQID, ÚZIS ČR). V této souvislosti Česká společnost porodních asistentek (dále také ČSPA) veřejně deklaruje, že v současné době nejbezpečnější místo pro narození člověka představuje v naší zemi zdravotnické zařízení. Zdravotnické zařízení poskytuje a zaručuje podmínky těsné odborné mezioborové spolupráce pro případ nepravidelně probíhajícího porodu (stává se tak u cca 20-25% porodů, které vyžadují specializovanou péči či dokonce resuscitaci matky nebo dítěte). Tato záruka bezpečného prostředí není v žádném rozporu se skutečností, že porodní asistentky standardně poskytují samostatnou péči u fyziologických porodů a dále poskytují péči u porodů komplikovaných ve spolupráci s lékaři.

Stanovisko ČSPA:

I u původně zcela fyziologického porodu zcela zdravé ženy mohou náhle nastat závažné matku a/nebo dítě zdraví nebo dokonce život ohrožující komplikace. Nejčastěji se tak stává v případě:

  • akutní hypoxie/asfyxie plodu, resp. novorozence
  • život ohrožujícího krvácení matky

V České republice, z hlediska geografických a klimatických podmínek, není možné zajistit pro tyto případy rychlý a nekomplikovaný transport z domácího prostředí do porodnického zařízení, který by vyloučil poškození zdraví z důvodu časového prodlení. Proto, v zájmu zdraví obyvatel naší země, není ze zdravotních důvodů vhodné, aby nastávaly takové legislativní úpravy, které by domácí porody přímo podporovaly.

 

Dne 29. 8. 2015

Mgr. Ludmila Lukešová                                          Petra Pařízková

Předsedkyně                                                              Místopředsedkyně

České společnosti porodních asistentek              České společnosti porodních asistentek