Aktuality

Vyvěšeno 24.7.2020

Společné prohlášení České společnosti porodních asistentek z.s. a České komory porodních asistentek z.s.  k předloženému zákonu o Komoře porodních asistentek, jako zákonem stanovenou profesní komoru. Zákon byl včera projednán v Senátu Parlamentu České republiky a byl jednoznačně prohlasován a postoupen do druhého senátního čtení. Touto cestou děkujeme za zájem zákonodárců se danou problematikou zaobírat, zejména panu senátorovi MUDr. Lumíru Kantorovi a spolupředkádajícím senátorům a také Mgr. Ondřeji Stravovi, který celý zákon po legislativní stránce připravoval. .

Velice nás tento postoj těší a doufáme, že tímto krokem dospějeme k pozitivnímu vlivu na porodní asistenci v České republice.

Petra Pařízková
místopředsedkyně ČSPA

Prohlášení ČSPA a ČKPA k návrhu zákona o České komoře porodních asistentek

Vyvěšeno 22. 02. 2017

Nabídka pracovní pozice

Nabídka pracovní pozice „porodní asistentka“ na Gynekologicko – porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Podrobnější informace zde  

VFN_porodni asistentka_vseobec-sestra_03

Vyvěšeno 1. 1. 2017

Spolupráce s Českou gynekologicko – porodnickou společností  ČLS JEP

Poděkování od pana doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, PhD. předsedy  ČGPS ČLS JEP a doc. MUDr. Petra Velebila, PhD. vědeckého sekretáře ČGPS ČLS JEP  za spolupráci při záležitosti projednávání případu paní Dubské a Krejzové , které žalovaly ČR pro údajné porušení jejich práva na osobní život dle Článku 8  Úmluvy v jejich snaze o porod v domácím prostředí.

Poděkování ČGPS ČLS JEP

Vyvěšeno 21. 8. 2016

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu
České společnosti porodních asistentek z.s.

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na mimořádnou valnou hromadu České společnosti porodních asistentek , která se uskuteční

23.9.2016 od 10:00 v sídle společnosti Infacility, s.r.o. Elišky Krásnohorské 135/7 , Praha 1, 110 00.

Program:

  1. úvod
  2. úprava stanov
  3. závěr

Za vedení společnosti ČSPA

Mgr. Ludmila Lukešová

Petra Pařízková