Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP

Vydáno 2018

2018 – Analgezie u vaginálního porodu

2018 – Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení

2018 – Hypertenzní onemocnění v těhotenství

2018 –  Roztroušená skleróza a těhotenství

Vydáno 2017

2017 – Intrahepatální cholestáza (ICP)

2017 – Předčasný spontánní porod

2017 – Předčasný odtok plodové vody (PPROM)

Vydáno 2016

2016 – Hemolytické nemoci plodu

2016 – Gestační diabetes (GDM)

2016 – Diagnostika a léčba sepse v souvislosti s těhotenstvím

2016 – Interpratace intrapartálního fetálního kardiiotokogramu FIGO 2015

2016 – Operační vaginální porod

2016 – Porod velkého plodu

2016 – Potermínová gravidita

2016 – Preindukce a indukce porodu

Vydáno 2015

2015 – Gestační diabetes mellitus

2015 – Význam vyšetření protiláhtek a krevní skupiny v těhotenství

2015 – Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství

Vydáno 2014

2014 – Hellp syndrom, diagnostika a léčba

2014 – Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20 – 22 týdnu těhotenství 

2014 – Těhotenská cholestatické hepatóza 

2014 – Vedení porodu mrtvého plodu

2014 – Základní a fakultativní vyšetření po porodu mrtvého plodu

Vydáno 2013

2013 – Doporučení k provádení prevence RHD aloimunizace u RHD negativních žen

2013 – Diagnostika a léčba streptokokdiagnostika-a-lecba-streptokoku-skupiny-b-v-tehotenstvi

2013 – Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu

2013 – Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků 

2013 – Podmínky za kterých lze akceptovat porod do vody na pracovištích, které se k takovéto alternativě rozhodnou

2013 – Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče

2013 – Prenatální péče o vícečetná těhotenství

2013 – Současné názory na management odtoku plodové vody

2013 – Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze, ultrazvuková vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu

2013 – Vedení porodu vícečetného těhotenství

2013 – Vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem pánevním

Vydáno 2012

2012 – Aplikace kortikosteroidů

2012 – Doporučení k pomoci rodičce při tlačení ve druhé době porodní

2012 – Dystokie ramének 

2012 – Extrakce plodu kleštěmi 

2012 – Extrakce plodu vakuumextrakcí 

2012 – Očkování v těhotenství

2012 – Péče o ženy se závažným porodnickým poraněním hráze

2012 – Provádění extrakce plodu uloženého v poloze podélné koncem pánevním

2012 – Tokolýza

2012 – Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze

Vydáno 2011

2011 – Peripartální život ohrožující krvícení PŽOK

2011 – Česká gynekologie úhrada anti – D

Vydáno 2010

2010 – Antitrombotické zajištění těhotných žen  podle rizika tromembolické nemoci TEN

2010 – Doporučená péče ve fyziologickém puerperiu

2010 – Herpes genitális v graviditě

Vydáno 2009 a starší

2009 – Hypertenze v graviditě

2008 – Odborné stanovisko výboru ČGPS ČLS JEP a výboru sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP k porodu v domácnosti

1986 – Interpretace fetálního kardiotokogramu  FIGO 1986