Slib porodní báby 1932

slib_historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebnice pro porodní asistentky – rok vydání  1932
MUDr. FRANTIŠEK PACHNER, primář porodnicko – gynekologického oddělení státní nemocnice na Ostravsku

JUDr. RICHARD BÉBR, odborový přednosta ministerstva veřejného zdravotnictví  a tělesné výchovy